Skip to content

Betrokkenheid creëren en samen naar de toekomst kijken...

Uncategorized

Bij Eventive faciliteren we regelmatig creatieve sessies om nieuwe antwoorden te bedenken op complexe strategische vragen en diverse marketingcommunicatieuitdagingen. Bijvoorbeeld, bedrijven zijn op zoek naar nieuwe producten om te vermarkten of naar manieren om zich effectief te onderscheiden van hun concurrent. Maar ook om te bedenken hoe we engagement kunnen creëren onder alle medewerkers van een bedrijf. Of hoe je nu tijdens, maar ook straks, nu we te maken krijgen met een 1,5 meter afstandsmaatschappij, je (potentiele) klanten kan bereiken. Op dit moment zou je zelfs kunnen zeggen, dat betrokkenheid en samen naar mogelijkheden voor de toekomst kijken, belangrijker is dan ooit. 

Het creatieve proces: Stel een focus groep samen en zet diverse werkvormen in

Als het gaat om het creatieve proces, adviseren we een focusgroep samen te stellen die net zo breed is als de doelgroep. Het is tenslotte cruciaal om je met de doelgroep te vereenzelvigen en alleen zo kom je tot de juiste ideeën. Zo creëer je betrokkenheid, maar heb je ook meteen de juiste mensen bij elkaar om creatieve ideeën direct te toetsen. Daarnaast zouden we altijd een paar buitenstaanders mee willen laten denken om zo tot nieuwe inzichten te komen en als stimulerende factor in brainstorms in te zetten.

Technieken als ideeëndumpen en diverse associatie opdrachten helpen om buiten de gebaande paden te denken en tot nieuwe inzichten en ideëen te komen. Cruciaal bij ideeënvorming. Daarom faciliteren we deze sessies aan de hand van creatieve werkvormen, strak geregisseerd. En jawel, ook online.

Virtueel brainstormen, dat kan gewoon

Juist nu in deze bizarre tijd is een creatieve mindset belangrijker dan ooit om de uitdagingen van deze tijd en in de (nabije) toekomst aan te gaan. En met de inzet van diverse technologische tools is het mogelijk de meest creatieve, interactieve sessies online te ontwikkelen. Het vergt wel een heel goede voorbereiding en je moet de juiste vorm kiezen. No worries, dat doen wij voor je. De formats liggen op de plank. 

Toetsen 

Bij het zoeken van nieuwe ideeën en oplossingen, zorg er dan wel voor dat je je strategische pijlers wel van te voren in kaart brengt. Je zal je ideeën in de convergatieperiode daar constant op moeten toetsten. Een duidelijke doelstelling en de criteria waar de oplossing aan moet voldoen zijn een voorwaarde om effectief met elkaar na te denken over nieuwe oplossingen.

Engagement & een creatieve mindset, that’s all

Kortom, van luchtige onderwerpen tot de wat zwaarder beladen strategische vraagstukken, een juist samengestelde deelnemersgroep die representatief is voor de doelgroep, de inzet van creativiteitstechnieken en diverse werkvormen, garanderen betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe toekomstgerichte oplossingen en ideeën. En dat is juist wat we nu nodig hebben. 

Hoe zien 1,5 meter experiences er straks uit?

Ter stimulans, denk je nu na over je marketing- en communicatie uitdagingen, op de middellange en lange termijn met de uitwerking van deze crisis in gedachten? Maak vooral gebruik van je verbeeldingskracht en schets met elkaar hoe de belevingswereld van al jouw doelgroepen er over 2 maanden, 6 maanden en 12 maanden uit kan zien. Wat betekent een 1,5 meter afstandsmaatschappij en waar zou je doelgroep dan wel en geen behoefte aan hebben, hoe beweegt hij, wat vindt hij en waar houdt hij zich mee bezig…? Verandert de vijver waar je in vist? De beste oplossingen vind je door problemen in kaart te brengen en situaties te schetsen. Zo zijn probleemdenken en oplossingsdenken met elkaar verstrengeld. Een ding is zeker, ga aan de slag. Want het staat vast dat dat in ieder geval kan!

Wij zijn al bezig met de ontwikkeling van 1,5 meter experiences met zo laag mogelijk budgettair risico, maar met grootse effectiviteit. Waar ga jij mee aan de slag?

#weloveexperiences